Wildcards‬‬ یا کاراکترهای ویژه در دستورات لینوکس

Wildcards‬‬ یا کاراکترهای ویژه در دستورات لینوکس

یک تعداد کاراکتر ویژه در خط فرمان وجود دارند که سهولت کار با دستورات را برای ما آسان تر میکنند مثلا به مثال زیر دقت کنید
ls s*
در مثال بالا به فرمان ls گفتیم هر فایل یا دایرکتوری که اول آن با s شروع میشود را برای ما نمایش دهد برای فهم بهتر به تصویر زیر دقت کنید
برای دیدن مطلب بر روی اینجا کلیک کنیداطلاعات کامپيوتر شما