کتاب خرمگس از دید من به چالش کشیدن دین و بی دین هاست که چقدر راحت این امکان وجود داره یک فرد کاملا مذهبی و معتقد به راحتی با چند اتفاق سخت به فردی مرتد و منتقد دین تبدیل بشه که تا آخر عمر هم حاضر به برگشت از حرف خود نیست یک پاراگراف از کتاب به نظر من خیلی جالبه در زیر بخونید

وقتی کشیش به نزدش آمد و پرسید: اگر تقاضایی داری بگو. از کشیش رو گرداند، و گفت: من چیزی ندارم بگویم. من یک مرتد و کافر هستم. بروید. ترجیح میدهم تنها باشم. جالب این بود که، در میدان تیر وقتی به زمین افتاد، هنوز تلوتلو میخورد، مونتالی التماس میکرد، بگذارید یک بار دیگر او را ببینم، و جسد نیمه جان را به آغوش کشید. خرمگس ناله کنان میگفت: برای چه مرا خلاص نمیکنید. اما مونتالی، همچنان او را در آغوش گرفته سعی میکرد، صلیب را بر دهان او بگذارد. اما او با تقلا در حال مرگ، از او رو گرداند. چند بار این کار را تکرار کرد. صلیب را بوسه داد و سرش به عقب برگشت. کار تمام شده بود. بالاخره به زبان آمد و گفت: پدر تو فاتح شدی. دانستم که خدای شما پیروز است
دیگر حرکتی نکرد، و پزشک مرگ او را اعلام کرد. ص 347 کتاب


فصل اول: بسیار باشکوه تموم شد تقریبا با مرتد شدن آرتور و فهمیدن اینکه نتیجه یک رابطه نامشروع یک کشیش کاتولیک با مادرش هست

نکته:دوستان در جریان هستند کشیش های کاتولیک اجازه ازدواج ندارند

و همینطور فروخته شدنش توسط یک کشیش کاتولیک و زندانی شدنش تمام اینها یک فرد به شدت دینی رو به یک مرتد و بی دین تبدیل میکنه که حتی تصمیم به خودکشی میگیره
فصل دوم: کمی سنگین هست از دید من خیلی خیلی داره دور محور انقلاب ایتالیا میگرده و اقداماتی که در این زمینه در حال انجامه به دلیل سیاسی نبودن زیاد باب میلم نیست و چندین بار تصمیم داشتم به دلیل فضای سنگین این فصل کتاب رو رها کنم ولی به هر شکلی بود ادامه دادم

فصل سوم و پایان: بالخره تموم شد کتابی جالبی بود
در فصل اول ما با افرادی مثل آرتور روبرو بودیم که بسیار مذهبی و مقید به دین بودند و در فصل دوم شخصی مثل خرمگس رو میدیدم که مرتد و به همه شخص و افراد بدبین بود و در فصل سوم دیدیم چطور همین فرد میتونه یک مرد خدا رو بی دین و مرتد کنه
در کل داستانه جالبی بود

به غیر از موارد بالا نکته ای که خیلی در حین خواندن این کتاب آزارم میداد غلط املایی این کتاب بود که بعضی مواقع باید روی کلمه تعمل میکردی تا متوجه بشی معنی کلمه چیه!

در صورتی که تمایل دارید این کتاب را مطالعه کنید میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://opizo.com/1Uclgo