نرم افزارهای رایگان

معرفی و بررسی نرم افزارهای رایگان مورد نیاز برای اینکه از رایانه بهترین استفاده را ببرید.

نرم افزارهای رایگان

معرفی و بررسی نرم افزارهای رایگان مورد نیاز برای اینکه از رایانه بهترین استفاده را ببرید.

نرم افزارهای رایگان
آخرین نظرات

سعی کردم کتابهایی را که میخوانم بصورت خودمانی و طبق ایده ها و فهم خودم برای بقیه دوستان توضیح بدم

در صورتی که تمایل ایده ها و نظرات بنده در ارتباط با کتابهایی که مطالعه کردم را بخوانید روی لینک اینجا کلیک کنید


کتابی در حال حاضر دارم میخونم

 


 

کتابهایی که تا حال حاضر خوانده ام فقط به دلیل محدودیت در نمایش آخرین کتابها نمایش داده میشود

کتابهایی که خوانده ام

دختری در قطار
قلعه حیوانات
1984
Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
Sams Teach Yourself Red Hat Linux Fedora in 24 Hours
سهم دیگری
خرمگس
آسو
تصادف شبانه
The Gambler
Patricia Brent, Spinster
خورشید تیسفون
اگر فردا بیاید
Rage of Angels
باخانمان
The Alchemist
بابک
The Count of Monte Cristo
بر باد رفته  # 1
بر باد رفته  در دو جلد