با دستور فوق میتوانید برای فایلها و پوشه ها به صورت خلاصه شورت کات بسازید به صورت کلی این دستور دو حالت دارد
حالت اول: لینکهای سخت که فقط آدرس دهی منطقی و بر روی فایلها امکان ایجاد دارند و به دلیل کارایی نداشتن ما هم به آن نمیپردازیم
حالت دوم: لینکهای سمبلیک هستند که ما تصمیم داریم در مورد آنها صحبت کنیم که تمام مشکلات لینکهای سخت را مرتفع ساخته اند
به مثالهای زیر دقت کنید

بخش اول: ساخت یک لینک سمبولیک فرض کنید ما تصمیم داریم از فایل fun یک لینک بسازیم به اسم fun-sys  پس به دستور و تصویر زیر دقت کنید

ln -s fun fun-sys

[عکس: tid51.1.png]

بخش دوم:ایجاد یک لینک سمبولیت از دایرکتوری mv در دایرکتوری dir4 به اسم mv-link نیسازیم و برای تست آدرس نسبی میاییم پوشه dir4 را تغییر نام به dir5 میدهیم و مجددا لینک را تست تا ببینیم با تغییر نام باز هم ما دسترسی به پوشه mv داریم؟ به دستور و تصویر زیر دقت کنید
توجه:اگر برای یک لینک از آدرس نصبی استفاده کنید و در صورت تغییر نام پوشه یا جابه جا شدن باز هم لینک شما بدون مشکل کار خواهد کرد

ln -s ../mv mv-link
[عکس: tid51.2.png]

آموزش کامل این دستور در لینک زیر قرار دارد

https://www.linuxfedora.ir/terminal/l/symbolic-links

در صورت تمایل از ما حمایت مالی کنید تا ما مطالب به روزتر و کاربردی تر ارسال کنیم