توسط فرمان زیر میتوانید پارتیشن خود را فرمت کنید

sudo mkfs.ntfs /dev/sdc1

دستور بالا کول دیسک ما را به ntfs تبدیل میکند
بعضی از فرمتهای دیگر در عکس زیراین مقاله نیاز به روز رسانی و تکمیل شدن دارد در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد
هرگونه کپی برداری بدون اجازه غیر مجاز و خلاف شرع است
اگر مطلب فوق برای شما مفید بوده است لطفا چنانچه برای شما مقدور است از طریق لینک زیر از "ما" حمایت کنید.