رفع مشکل فاصله بین کلمات فارسی در اوبونتو

سلام

از طریق کد زیر میتوانید فونتهای مورد نیاز را نصب نمایید

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer 

اطلاعات کامپيوتر شما