شاید در فایلهای  calc تمایل داشته باشید بخشی از ستون یا سطر را در حین مرور سلولها ثابت باشند به عنوان مثال شما جدول زیر را دارید و تصمیم دارید سطر اول آنکه شامل ردیف – تاریخ – ساعت ورود اصلی - ساعت ورود بعد از کسر 20 دقیقه تماماً ثابت باشند

توجه1:در صورتی که اصلا نمیدانید لیبره آفیس چیست یا چطور آنرا دانلود نمایید بر روی اینجا کلیک کنید
 توجه2:آموزشهای کاربردی در ارتباط با لیبره آفیس را با کلیک بر اینجا ببینید

همانند شکل زیر

[عکس: libre3.png]

1.ردیف یا ستونی که تمایل دارید ثابت باقی بماند را انتخاب کنید
2.از toolbar بر روی گزینهFreeze Rows and Columns کلیک کنید یا از منوی  View بر روی  Freeze cells  برای ستون Freeze Columns و برای سطر Freeze Rows را انتخاب کنید
طریقه ثابت کردن سطر و ستون در لیبره آفیس calc:
1.ردیف و ستونی که تمایل دارید ثابت باقی بماند را انتخاب کنید
2.از   toolbar بر روی گزینه  Freeze Rows and Columns کلیک کنید یا از منوی  View بر روی  Freeze cells  بر روی  Freeze Rows and Columns کلیک کنید
unfreezing کردن در لیبره آفیس calc:
unfreezing  ردیف یا ستون یا هردو از   toolbar بر روی گزینه  Freeze Rows and Columns کلیک کنید یا از منوی  View بر روی  Freeze cells  برای ستون Freeze Columns   و برای سطر  Freeze Rows  و برای هر دو Freeze Rows and Columns را انتخاب کنید