سط دستور mv میتوانید فایل یا پوشه ای را جابه جا یا تغییر نام دهید

  • روش اول تغییر نام و یا جابه جایی فایل و پوشه به مثال زیر دقت کنید
mv item1 item2
  • روش دوم جابه جایی چندین فایل یا پوشه داخل یک پوشه با مثال زیر دقت کنید
mv item1 item2 directory
آرگومانهای دستور mv:
  • i-:در صورت موجود موجود بودن فایل قبل از رونویسی از کاربر تایید میخواهد اگر این گزینه تعیین نشده باشد خودبخود فایلها را رونویسی میکند
  • u-: زمانیکه که فایلها را از یک پوشه به پوشه ای دیگر جابه جا میکنیم فقط فایلهایی منتقل میشوند که ۱. وجود نداشته باشند ۲. یا فایلهایی که جدیدتر هستند در مقصد کپی میشوند
  • v-:نمایش پیام زمانی که انتقال تمام شد
چند مثال ساده:
  • بخش اول: انتقال file1 به file2 اگر file2 موجود باشد با محتوای file1 رونویسی میشود و اگر file2 موجود نباشد ایجاد خواهد شد یا تغییر نام خواهد داد دستور و تصویر زیر را ببینید
mv file1 file2

[عکس: 50.1.png]
  • بخش دوم:درست مثال بالا با این تفاوت که اگر file2 موجود باشد از کاربر برای رونویسی سوال میکند به مثال و تصویر زیر دقت کنید
mv -i file1 file2
[عکس: tid50.2.png]
  • بخش سوم: انتقال file1 و file2 به دایرکتوری mv فقط متذکر شوم باید mv موجود باشد به مثال و تصویر زیر دقت کنید
mv file1 file2 mv
[عکس: tid50.3.png]
  • بخش چهارم: انتقال  پوشه dir1 و محتویاتش به پوشه mv اگر پوشه mv موجود نباشد ایجاد میگردد و پوشه dir1 حذف میگردد
mv  dir1 mv

[عکس: tid50.4.png]

این مقاله نیاز به روز رسانی و تکمیل شدن دارد در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد
هرگونه کپی برداری بدون اجازه غیر مجاز و خلاف شرع است
اگر مطلب فوق برای شما مفید بوده است لطفا چنانچه برای شما مقدور است از طریق لینک زیر از "ما" حمایت کنید.