با دستور فوق میتوانید فایلها و پوشه ها را حذف نمایید
توجه بسیار بسیار مهم:این دستور بدون هشدار تمام فایلها و پوشه های شما را پاک میکند و به شخصه با این مشکل روبرو شده ام و متاسفانه مشکلاتی زیادی را هم برای من ایجاد کرده است مثلا به مثال دقت کنید

rm *.html

تمام فایلهای html  را بطور کامل بر روی هارد لینوکسی شما پاک میکند پس دقت کنید
آرگومانهای دستور rm :
  • i-: قبل از حذف یک فایل موجود از کاربر برای تایید سوال میشود
  • r-: حذف پوشه ها به صورت بازگشتی به این معنا که اگر پوشه ای که پاک شود دارای زیرپوشه هایی بود آنها را نیز حذف کند به منظور حذف یک پوشه این گزینه بایستی فعال شود
  • f-: نادیه گرفتن فایهای غیر موجود و سوالی پرسیده نمیشود فقط متذکر شوم استفاده از این سوییچ باعث غیرفعال شدن سوییچ i خواهد شد
  • v-: نمایش پیامی مبنی بر پایان حذف

به مثالهای زیر دقت کنید

بخش اول: حذف بدون پیام تایید یک فایل به نام file1  به مثال و تصویر زیر دقت کنید

rm file1

[تصویر:  tid53.1.png]

بخش دوم: حذف یک فایل به نام file2 با نمایش پیام برای کاربر برای تایید حذف به مثال و تصویر دقت کنید
rm -i file2
[تصویر:  tid53.2.png]

بخش سوم:
حذف یک فایل به اسم fun و پوشه ای به نام dir1  به دستور و تصویر زیر دقت کنید

rm -r fun dir1

[تصویر:  tid53.3.png]

بخش چهارم: درست همانند مثال بالا با این تفاوت که اگر بکی از فایل های fun یا dir1 موجود نباشد خطایی به ما اعلام نمیشود

rm -rf fun dir1
[تصویر:  tid53.4.png]

این مقاله نیاز به روز رسانی و تکمیل شدن دارد در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد


هرگونه کپی برداری بدون اجازه غیر مجاز و خلاف شرع است

اگر مطلب فوق برای شما مفید بوده است لطفا چنانچه برای شما مقدور است از طریق لینک زیر از "ما" حمایت کنید.