شاید شما تمایل داشته باشید بخشی از یک شیت را چاپ کنید به طور مثال به تصویر زیر دقت کنید یک کادر آبی رنگ بر روی بخشی از کادر قرار گرفته است و مفهوم آن این است که در صورت کلیک بر روی آیکن چاپ فقط همان بخش چاپ خواهد شد

توجه1:در صورتی که اصلا نمیدانید لیبره آفیس چیست یا چطور آنرا دانلود نمایید بر روی اینجا کلیک کنید
 توجه2:آموزشهای کاربردی در ارتباط با لیبره آفیس را با کلیک بر اینجا ببینید

[عکس: tid44-1.png]


برای دسترسی به آدرس زیر مراجعه کنید

 format > print ranges > edit…

 

[عکس: tid44-2.png]


به محض کلیک با پنجره زیر روبرو می‌شوید که شامل سه کادر متفاوت است که به ترتیب توضیح خواهیم داد
کادر اول:از طریق این کادر و گزینه شماره 1 در عکس میتوانید محدوده‌ای که تمایل دارید چاپ شود را انتخاب میکنید
 

[عکس: tid44-3.png]
 

کادر دوم و سوم:در دو کادر بعدی شما میتوانید محدوده‌ای از ستون یا سطر را انتخاب کنید که مرتب تکرار شوند به طور مثال فرض کنید شما یک فایل دارید و تصمیم دارید در نسخه چاپی و در همه صفحات ردیف اول تکرار شود خوب راهکار استفاده از کادرهای فوق است